clld / Leader

Dokumenty: Stratégia MAS Rajecká dolina

Stratégia MAS Rajecká dolina v znení dodatku č. 1

pdf 14. február 2018 16 stiahnutí 2.22 MB
Program rozvoja vidieka Program rozvoja vidieka Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 Ministerstvo poľnohospodárstva Leader 2014-2020