clld / Leader

Kontakty

Miestna akčná skupina Rajecká dolina 

Adresa kancelárie:                      

Budova MsÚ Rajec 

Námestie SNP 2/2, II.poschodie

01501 Rajec

tel. 0948 210051 

info@masrajeckadolina.sk

manažerka MAS :                 Ing. Jankovičová Elena      projekt@masrajeckadolina.sk          0904 101012

ekonomická manažerka  :    RNDr. Krokošová Irena   financie@masrajeckadolina.sk              0903 479606 

administratíva,účtovníctvo:  Ing. Chupáňová Anna      admin@masrajeckadolina.sk              0901 705439

 

IČO: 42 392 071       

DIČ: 21 2000 61 96

Bankové spojenie: Tatrabanka banka a.s.
číslo účtu: 2943003433/1100

Predseda MAS Rajecká dolina:

Ing. Pavol Tandara
0917 421 740
masrajeckadolina@gmail.com

 

Adresa sídla:

Miestna akčná skupina Rajecká dolina                         

Fučíkova 339

015 01 Rajec

Program rozvoja vidieka Program rozvoja vidieka Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 Ministerstvo poľnohospodárstva Leader 2014-2020