clld / Leader

Kontakty

Miestna akčná skupina Rajecká dolina 

Adresa kancelárie:   Budova MsÚ Rajec  , Námestie SNP 2/2, II. poschodie, 01501 Rajec          

tel. 0948 210051 

info@masrajeckadolina.sk

manažerka MAS :                 Ing. Veselá Tatiana      projekt@masrajeckadolina.sk                0903 040426

ekonomická manažerka  :    RNDr. Krokošová Irena   financie@masrajeckadolina.sk              0903 479606 

administratíva,účtovníctvo:  Ing. Chupáňová Anna      admin@masrajeckadolina.sk               0901 705439

 

Predseda MAS Rajecká dolina:

Ing. Pavol Tandara
0917 421 740
masrajeckadolina@gmail.com

 

Adresa sídla:

Miestna akčná skupina Rajecká dolina                         

Fučíkova 339

015 01 Rajec

IČO: 42 392 071    DIČ: 21 2000 61 96

Program rozvoja vidieka Program rozvoja vidieka Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 Ministerstvo poľnohospodárstva Leader 2014-2020