O nás

Základné údaje o území:  
Počet obyvateľov 34 064
Rozloha 333,708 km2
Hustota obyvateľstva 102,08 obyv./km2
Počet obcí 24
   

Miestna akčná skupina Rajecká dolina je občianske združenie zložené z verejného, súkromného a občiansko-právneho sektora, ktoré sa nachádza v Žilinskom kraji na severe stredného Slovenska na území okresu Žilina.

Miestna akčná skupina je tvorená volenými zástupcami zo samosprávy obcí a miest, podnikateľov, občianskych združení, ale aj jednotlivcov. Tí všetci majú záujem spoločnými aktivitami popri rieke Rajčianke, ktorá dolinu spája, spojiť aj kluby, združenia, záujmové skupiny, tak aby prepojili a zmenili nielen svoje okolie, ale zveľadili kultúrne a prírodné dedičstvo celého územia Rajeckej doliny.

Na základe prvotných informácii o existencií a význame miestnych akčných skupín (MAS) sa pri ďalšom rozvíjaní verejno-súkromného partnerstva oficiálnou formou MAS nadviazalo na existujúce a funkčné partnerstvá pôsobiace v Rajeckej doline. Verejný sektor je zastúpený susediacimi obcami a to konkrétne: Čičmany, Ďurčiná, Fačkov, Jasenové, Kamenná Poruba, Kľače, Konská, Kunerad, Lietava, Lietavská Lúčka, Lietavská Svinná-Babkov, Malá Čierna, Veľká Čierna, Podhorie, Porúbka, Rajec, Rajecká Lesná, Rajecké Teplice, Rosina, Stránske, Šuja, Turie, Višňové, Zbyňov.

ukazovatele Program rozvoja vidieka Program rozvoja vidieka Ministerstvo poľnohospodárstva