clld / Leader

Projekty

„MAS Rajecká dolina – náklady na prevádzku MAS spojenú s realizáciou stratégie CLLD.“

3. máj 2018 Výška schváleného príspevku: 133 273,14 Eur
MAS Rajecká dolina realizuje projekt s názvom „MAS Rajecká dolina – náklady na prevádzku MAS spojenú s realizáciou stratégie CLLD.“
Program rozvoja vidieka Program rozvoja vidieka Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 Ministerstvo poľnohospodárstva Leader 2014-2020