Dokumenty

Stanovy MAS Rajecká dolina

pdf 22. február 2016 0 stiahnutí 4.26 MB

CLLD - Dotazník

pdf 16. september 2015 0 stiahnutí 441.83 KB

Prihláška člena MAS - fyzické osoby

word 7. august 2015 0 stiahnutí 34.5 KB

CLLD - Návod na vypísanie dotazníka

pdf 1. október 2015 0 stiahnutí 500.76 KB

Prihláška člena MAS - mimovládny sektor

word 7. august 2015 0 stiahnutí 38.5 KB

CLLD - Vzor vypísaného dotazníka

pdf 1. október 2015 0 stiahnutí 560.26 KB

Prihláška člena MAS - súkromný sektor

word 7. august 2015 0 stiahnutí 38.5 KB

Pozývací list MAS Rajecká dolina

word 7. august 2015 0 stiahnutí 18.31 KB
ukazovatele Program rozvoja vidieka Program rozvoja vidieka Ministerstvo poľnohospodárstva