clld / Leader

Dokumenty

Systém riadenia CLLD

word 27. február 2018 4 stiahnutia 11.98 KB

CLLD

word 27. február 2018 1 stiahnutie 12.05 KB

PRV 2014-2020, príručky,dokumenty

word 27. február 2018 3 stiahnutia 12.14 KB

Pozývací list MAS Rajecká dolina

word 7. august 2015 4 stiahnutia 18.31 KB

Stratégia MAS Rajecká dolina v znení dodatku č. 1

pdf 14. február 2018 10 stiahnutí 2.22 MB

Programové dokumenty IROP 2014-2020

word 27. február 2018 1 stiahnutie 12.16 KB
Program rozvoja vidieka Program rozvoja vidieka Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 Ministerstvo poľnohospodárstva Leader 2014-2020