clld / Leader

Prihlášky

Prihláška člena MAS - verejný sektor, školy

word 27. február 2018 0 stiahnutí 40 KB

Prihláška člena - podnikatelia

word 1. marec 2018 0 stiahnutí 40.5 KB

Prihláška člena - občania

word 1. marec 2018 0 stiahnutí 37 KB

Prihláška člena - mimovládne organizácie

word 1. marec 2018 0 stiahnutí 40 KB
Program rozvoja vidieka Program rozvoja vidieka Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 Ministerstvo poľnohospodárstva Leader 2014-2020