clld / Leader

Projekty: Podporené projekty MAS

V tejto kategórií sa žiaden projekt nenachádza.

Program rozvoja vidieka Program rozvoja vidieka Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 Ministerstvo poľnohospodárstva Leader 2014-2020