clld / Leader

TJ ŠK Podhorie

Adresa:
 
Podhorie č. 92
013 18 Lietava  

IČO: 14221373
DIČ: 2020642503         

 

Program rozvoja vidieka Program rozvoja vidieka Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 Ministerstvo poľnohospodárstva Leader 2014-2020