clld / Leader

OZ NAMSAK

OZ NAMSAK

Lesná 429/12

013 14 Kamenná Poruba

 

IČO: 37813714

Program rozvoja vidieka Program rozvoja vidieka Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 Ministerstvo poľnohospodárstva Leader 2014-2020