clld / Leader

Beref, s.r.o. - prevádzka Kaštieľ Čičmany

Beref, s. r. o. - prevádzka Kaštieľ Čičmany

Kontaktné údaje:

Lesná 6

811 04 Bratislava - Staré mesto

IČO: 35914891

Program rozvoja vidieka Program rozvoja vidieka Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 Ministerstvo poľnohospodárstva Leader 2014-2020