clld / Leader

Na potulkách
regiónom
čo vidieť?

Služby
Rajeckej doliny
čo vyskúšať?

Aktuality

Informačný seminár pre obce a mestá 26.2.2018

Informačný seminár pre obce a mestá

MAS Rajecká dolina v súvislosti s pripravovanou výzvou projektov zorganizovala dňa 28.2.2018 o 9.30 hod. v zasadačke obecného úradu Konská  informačný seminár pre obce a mestá  na tému  „Stratégia CLLD MAS Rajecká dolina, finančné alokácie a projektové zámery obcí“. Teší nás, že  seminára sa zúčastnilo 19 zástupcov obcí a miest   a 5 hostí, ktorí  boli oboznámení s implementáciou stratégie CLLD MAS Rajecká dolina so zameraním  na opatrenia pre obce a mestá, oprávnené činnosti, finančné alokácie  / základná, dodatočná/,  spôsob financovania ako aj podmienky hodnotenia v výberu projektov. Po základných informáciach Ing. Jankovičovej, manažérky MAS Rajecká dolina   a RNDr. Krokošovej , ekonomickej manažérky , sa rozpútala plodná diskusia medzi zúčastnenými, ktorých zaujímali  konkrétne informácie ohľadom projektov, ktoré už majú pripravné do 1. kola výziev.

Valné zhromaždenie 1.2.2018

Valné zhromaždenie

Dňa 25.1.2018 sa v zasadačke MsÚ Rajecké Teplice konalo Valné zhromaždenie MAS Rajecká dolina.

Pracujeme na dodatku k Stratégii 16.6.2017

Pracujeme na dodatku k Stratégii

Vážení obyvatelia mikroregiónu Rajeckej doliny,

28.7.2016

Spolu vieme tvoriť, tešiť sa a žiť

Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS Rajecká dolina „Spolu vieme tvoriť, tešiť sa a žiť"- jej príprava podporená z opatrenia 19.1. Miestna akčná skupina Rajecká dolina v priebehu roka 2015 intenzívne pracovala na dokumente, ktorý môže ovplyvniť život v našom regióne na dlhé obdobie, a ktorý do nášho územia môže priniesť nemalé finančné prostriedky na rozvoj obcí a miest, ale predovšetkým na podporu podnikateľov a občianskych združení. Pri jej tvorbe sme spolupracovali s predstaviteľmi verejného sektora, podnikateľmi, občianskymi združeniami ako i občanmi nášho regiónu. A zároveň aj v rámci pracovných skupín „Cesty", „Spolu", „Folklór" a „Včely". S radosťou vám oznamujeme, že dokument sme dokončili a odovzdali na Ministerstve pôdohospodárstva SR 15.12.2015 a jeho príprava bola podporená finančnou podporou z Programu rozvoja vidieka 2014-2020, z opatrenia 19.1. vo výške 14.277€. Zmluva s PPA bola podpísaná 12.7.2016.

Stratégia MAS Rajecká dolina 8.1.2016

Stratégia MAS Rajecká dolina

Dňa 15.12. 2015 sme odovzdali "Stratégiu MAS Rajecká dolina" v podateľni MP SR v Bratislave. Prajeme je šťastnú cestu.

< predchádzajúce
Program rozvoja vidieka Program rozvoja vidieka Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 Ministerstvo poľnohospodárstva Leader 2014-2020