clld / Leader

Výzvy: 1. Harmonogram výziev

Harmonogram výziev IROP na rok 2021

30. október 2020 1 dokument
Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok IROP na rok 2021.

Harmonogram výziev PRV 2020 veria II.I

2. september 2020 1 dokument

Harmonogram výziev IROP na rok 2020

20. apríl 2020 1 dokument
Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok IROP 2020

Harmonogram výziev PRV na rok 2020

29. január 2020 1 dokument
Harmonogram 2020

Harmonogram výziev PRV na rok 2019

10. apríl 2019 1 dokument