clld / Leader

Telovýchovná jednota Stránske


Telovýchovná jednota Stránske bola založená v roku 1983, ako Občianské združenie a zaregistrovaná naMV SR
v roku 1990. Hlavným dôvodom bola iniciatíva  na využitie potenciálu mládeže a aj dospelýchv športovej oblasti
amatérskeho futbalu, stolného tenisu  a turistiky.  Aktivistami zakladania TJ boli  Jozef DOBEŠ  a Jozef MAJERČÍK.
Prvým predsedom bol p. Ján ČANECKÝ,ktorý aj  s ostatnými členmi výboru rozbehli činnosť a dosiahli sa úspechy
na športovom poli. P. Čanecký vykonával funkciu predsedu až do roku 2000.
Ďalším vedením bol poverený p. Ladislav Tomaník a neskôr Jozef Majerčík, ktorý vedie  TJ až doteraz.

Momentálne je iba futbalový klub, v ňom mužstvá:
  • Mužstvo dospelých, ktoré hrá oblastnú súťaž III.A triedy.  Po jesennej časti je mužstvo  na nelichotivom poslednom mieste.
  • Mužstvo dorastu, ktoré hrá oblastnú I. triedu a po jesennej časti je na 10. mieste.
Najväčším problémom je, že klub nemá vytvorené  podmienky a to, že v obci nie je ihrisko.  
Hrá sa na ihrisku v k.ú. Stránske, ale ihrisko je značne ďaleko, lebo sa nachádza pri  obci Kunerad, čo je veľmi
ďaleko od centra našej obce.
V rámci spolupráce s obcou pomáha TJ zabezpečovať kultúrne akcie v obci, akonapr. zabíjačka a fašiangy.