clld / Leader

Organizačná štruktúra

Predseda MAS Rajecká dolina
Mgr. Katarína Janurová občiansky sektor
 
Členovia RADY MAS Rajecká dolina
Ing. Pavol Tandara Občianske združenie Rajecká dolina
Mgr. Peter Hanus Mesto Rajec
Mgr. Katarína Janurová občan
Ing. Ambróz Hájnik, PhD. Mesto Rajecké Teplice
Ladislav Balvan občan
Alica Kostolná Obec Turie
Ing. Marián Danišek Ekofarma Trnové s.r.o.
Jaroslav Turanec Obec Kamenná Poruba
Ing. Miroslav Mikula občan
 
Kontrolná a revízna komisia

Ing. Jaroslav Mitaš                    starosta obce Stránske 

Miloš Gašpierik                          GAROMI, s.r.o.

Mgr. Mária Števková Rajčanová   Rodinné centrum Paletka

 

Monitorovací výbor
 
Výberová komisia