clld / Leader

Vzdelávaco - informačné stretnutie: Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov

11. december 2019, 09:00 Podujatie Trstená
Vzdelávaco - informačné stretnutie: Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj Vás pozýva na vzdelávaco-informačné stretnutie Predpoklady, príprava a podklady na prípravu žiadosti o NFP na podopatrenie 6.3 PRV SR 2014 - 2020 v zmysle harmonogramu výziev Stretnutie sa uskutoční 11. decembra 2019, v čase od 9:00 h
v hoteli Roháč v Trstenej.