clld / Leader

Seminár Odpad – Eko ďalej? Cesta k zníženiu množstva odpadu

19. september 2019, 13:00 Podujatie MSU Rajec
Seminár Odpad – Eko ďalej? Cesta k zníženiu množstva odpadu

Likvidácia odpadu sa týka každého. Plné kontajnery s komunálnym odpadom svedčia o tom, že mnohí obyvatelia stále nechcú alebo nevedia, kam patrí ktorý druh odpadu. Najlepšie je vzniku odpadu celkom predchádzať. Ukladaním bioodpadu do kompostu nevytvárame odpad. Organická hmota sa vracia do prirodzeného kolobehu a mení sa na “čierne zlato”. Na tom, ako narábame s odpadom, sa podieľa samospráva, odborníci aj každý občan – spôsobom, ako narába s odpadom, a aj tým, ako sa zaujíma o veci verejné. Môžeme sami niečo zmeniť?

Prvá časť seminára (blok 13,00 – 16,00 hod.) je určená najmä pre zástupcov a zamestnancov samospráv a odborníkov. Bežných občanov pozývame na prednášku s diskusiou na tému kompostovanie od 16,00 hod.

 

V prílohe nájdete program s podrobnými informáciami. Seminár je realizovaný v spolupráci s Mestom Rajec.