clld / Leader

Výzva MAS 037/4.2/2 aktualizácia č. 2

21. máj 2021

Výzva MAS 037/4.2/2 bola aktualizovaná:

- zmena dátumu uzavrenia výzvy: 21.6.2021

- zníženie finančnej alokácie: 50.000 €