clld / Leader

Súťaž o najkrajšiu fotografiu MAS 2018

16. máj 2018
Súťaž o najkrajšiu fotografiu MAS 2018

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlasuje 8. ročník súťaže o "Najkrajšiu fotografiu z územia MAS 2018".

Súťaž prebieha v nasledovných kategóriách:

  1. Naša príroda
  2. Naši ľudia
  3. Naše tradície
  4. Naša budúcnosť
  5. Naše „naj“
  6. Život v našej MAS
  7. Naše kroje

 

Aj MAS Rajecká dolina sa môže do tejto súťaže zapojiť – prostredníctvom Vás.

Môžete do súťaže prihlásiť svoje fotografie, ktoré musia zachytávať jednu z tém z územia MAS. Môžu byť farebné i čiernobiele. V prihláške je potrebné uviesť krátky a výstižný názov fotografie a zároveň aj popis, čo fotografia zobrazuje, pri akej príležitosti bola zhotovená a pod. Uveďte aj meno autora.

Záujemcovia o zapojenie sa do súťaže, doručte fotografie (na CD nosiči) spolu s podpísanou prihláškou do kancelárie MAS Rajecká dolina najneskôr do termínu 28.5.2018.

Prihláška