clld / Leader

Spolu vieme tvoriť, tešiť sa a žiť

28. júl 2016

Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS Rajecká dolina „Spolu vieme tvoriť, tešiť sa a žiť"- jej príprava podporená z opatrenia 19.1.

Miestna akčná skupina Rajecká dolina v priebehu roka 2015 intenzívne pracovala na dokumente, ktorý môže ovplyvniť život v našom regióne na dlhé obdobie, a ktorý do nášho územia môže priniesť nemalé finančné prostriedky na rozvoj obcí a miest, ale predovšetkým na podporu podnikateľov a občianskych združení. Pri jej tvorbe sme spolupracovali s predstaviteľmi verejného sektora, podnikateľmi, občianskymi združeniami ako i občanmi nášho regiónu. A zároveň aj v rámci pracovných skupín „Cesty", „Spolu", „Folklór" a „Včely". S radosťou vám oznamujeme, že dokument sme dokončili a odovzdali na Ministerstve pôdohospodárstva SR 15.12.2015 a jeho príprava bola podporená finančnou podporou z Programu rozvoja vidieka 2014-2020, z opatrenia 19.1. vo výške 14.277€. Zmluva s PPA bola podpísaná 12.7.2016.