clld / Leader

Úvod

Ráno v Rajeckej doline (autor: Viktor Kobrtek)

 

Miestna akčná skupina

Miestna akčná skupina (ďalej len „MAS“) je nezávislým spoločenstvom občanov, neziskových organizácií, súkromnej podnikateľskej sféry a verejnej správy (obcí, združení obcí a inštitúcií verejnej moci), ktoré spolupracuje na rozvoji vidieka, poľnohospodárstva a získania finančnej podpory z EU a z národných programov pre svoj región, metódou LEADER (skratka z francúzskeho výrazu Liaison Entre Actions Développement de l´Économie Rurale – spájanie aktivít, ktoré podporujú hospodársky rozvoj vidieka).  Základným cieľom MAS je zlepšovanie kvality života a životného prostredia vo vidieckych oblastiach.