clld / Leader

Lietavský hradný pohár

3. október 2015
Lietavský hradný pohár

Lietavský hradný pohár pre cyklistov, bežcov aj peších turistov.

Hradné hry  areáli hradu začínajú o 11:00 hod.

Registrácia účastníkov v deň konania 8.30 - 11.00 h

Štart - Lietavská Lúčka pri obecnom úrade
Štart cyklistika MTB - 10.00 h
Štart beh - ca 10.15 h
Štart turistický pochod - 10.20 až 11.00 h

Cieľ - Hrad Lietava

 Kategórie účastníkov:

- Cyklistika MTB: muži a ženy (trať 18 km)
- Beh: muži a ženy (trať 9 km)
- Súťaž dvojíc

  dvojica je tvorená jedným cyklistom a jedným bežcom
  rozhodujúci je súčet časov oboch členov tímu
  dvojice môžu byť: 2 ženy, 2 muži alebo 1 žena + 1 muž
  každá z troch kategórií dvojíc má svojho víťaza

- Súťaž tímov:
  dvaja cyklisti + dvaja bežci
  rozhoduje súčet časov všetkých 4 členov tímu
  v tíme musí byť minimálne jedna žena

- Turistický pochod (nemeria sa čas ani poradi)

 

 Štartovné 7 € je možné uhradiť vopred do 29. 9. 2015:
- v sieti TICKET PORTÁL alebo
- na inzercii Žilinského večerníka, ul. Jána Milca 6 v Žiline, e-mail: inzercia@zilinskyvecernik.sk
BONUS štartovné 5 alebo 6 € - Čitatelia Žilinského večeníka ktorí pri platbě na inzercii Žilinského večerníka predložia kupón(y) z vydania ŽV z 16.9. a 23.9. 2015 získajú zľavu 1 € za každý kupón.

 

• Štartovné 10 € je možné uhradit v hotovosti v deň konania na štarte

 

• Štartovné zdarma majú:
- účastníci dobrovoľníckeho dňa Lietavského hradu z 19. 9. 2015