clld / Leader

Konferencia IRR 2018

25. máj 2018
Konferencia  IRR 2018

 

Vážené dámy, vážení páni,

dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie Inovačný rozvoj regiónov 2018 (IRR2018), ktoré sa bude konať dňa 31. mája 2018, od 13. hod. v priestoroch rektorátu Žilinskej univerzity v Žiline, Aula č. 3, Univerzitná 1, Žilina.

 Súčasťou programu je aj prezentácia podporných služieb pre malých, stredných aj začínajúcich podnikateľov, ktoré sú dostupné v Žilinskom kraji. Bližšie informácie o programe konferencie IRR 2018  a registračné formuláre nájdete na https://www.irr.sk/#_4.

S úctou

  Miriam Skácelová

špecialista – regionálny rozvoj

odbor európskych projektov a regionálneho rozvoja

■   Žilinský samosprávny kraj

■    Komenského 48, 011 09 Žilina, Slovenská republika

■    +421 41 5032 300

■  miriam.skacelova@zilinskazupa.sk

■    www.zilinskazupa.sk

 

  Pozvánka