clld / Leader

Informačný seminár pre obce a mestá

26. február 2018
Informačný seminár pre obce a mestá

MAS Rajecká dolina v súvislosti s pripravovanou výzvou projektov zorganizovala dňa 28.2.2018 o 9.30 hod. v zasadačke obecného úradu Konská  informačný seminár pre obce a mestá  na tému  „Stratégia CLLD MAS Rajecká dolina, finančné alokácie a projektové zámery obcí“. Teší nás, že  seminára sa zúčastnilo 19 zástupcov obcí a miest   a 5 hostí, ktorí  boli oboznámení s implementáciou stratégie CLLD MAS Rajecká dolina so zameraním  na opatrenia pre obce a mestá, oprávnené činnosti, finančné alokácie  / základná, dodatočná/,  spôsob financovania ako aj podmienky hodnotenia v výberu projektov. Po základných informáciach Ing. Jankovičovej, manažérky MAS Rajecká dolina   a RNDr. Krokošovej , ekonomickej manažérky , sa rozpútala plodná diskusia medzi zúčastnenými, ktorých zaujímali  konkrétne informácie ohľadom projektov, ktoré už majú pripravné do 1. kola výziev.

Záujem bol veľký najmä o projekty na zveľaďovanie verejného priestranstva,  rekreačnej infraštruktúry,  výstavby a prepojenia cyklochodníkov.

Dúfame, že všetci zúčastnení odchádzali spokojní a plní elánu dokončiť rozbehnuté projekty a zveľadiť jednotlivé mestá a obce v našom regioóne.

 

 Pozvánka na seminár