clld / Leader

Na potulkách
regiónom
čo vidieť?

Služby
Rajeckej doliny
čo vyskúšať?

28.7.2016

Spolu vieme tvoriť, tešiť sa a žiť

Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS Rajecká dolina „Spolu vieme tvoriť, tešiť sa a žiť"- jej príprava podporená z opatrenia 19.1. Miestna akčná skupina Rajecká dolina v priebehu roka 2015 intenzívne pracovala na dokumente, ktorý môže ovplyvniť život v našom regióne na dlhé obdobie, a ktorý do nášho územia môže priniesť nemalé finančné prostriedky na rozvoj obcí a miest, ale predovšetkým na podporu podnikateľov a občianskych združení. Pri jej tvorbe sme spolupracovali s predstaviteľmi verejného sektora, podnikateľmi, občianskymi združeniami ako i občanmi nášho regiónu. A zároveň aj v rámci pracovných skupín „Cesty", „Spolu", „Folklór" a „Včely". S radosťou vám oznamujeme, že dokument sme dokončili a odovzdali na Ministerstve pôdohospodárstva SR 15.12.2015 a jeho príprava bola podporená finančnou podporou z Programu rozvoja vidieka 2014-2020, z opatrenia 19.1. vo výške 14.277€. Zmluva s PPA bola podpísaná 12.7.2016.

Stratégia MAS Rajecká dolina 8.1.2016

Stratégia MAS Rajecká dolina

Dňa 15.12. 2015 sme odovzdali "Stratégiu MAS Rajecká dolina" v podateľni MP SR v Bratislave. Prajeme je šťastnú cestu.

Vianočný koncert - Maroš Bango 13.12.2015

Vianočný koncert - Maroš Bango

Dňa 15.12. 2015 sme odovzdali "Stratégiu MAS Rajecká dolina" v podateľni MP SR v Bratislave. Prajeme je šťastnú cestu.

Príbehy zvonov 27.11.2015

Príbehy zvonov

Dňa 15.12. 2015 sme odovzdali "Stratégiu MAS Rajecká dolina" v podateľni MP SR v Bratislave. Prajeme je šťastnú cestu.

Benefičný koncert pre ľudí v núdzi 19.11.2015

Benefičný koncert pre ľudí v núdzi

Dňa 19. novembra 2015 o 18:00 hod. v Dome umenia Fatra v Žiline sa bude konať Benefičný koncert, ktorý svojím vystúpením podporí speváčka SIMA MARTAUSOVÁ – Objav roka 2013.