clld / Leader
Program rozvoja vidieka

Na potulkách
regiónom

Služby
Rajeckej doliny
29.10.2018

Gesto pre mesto

Aktuálna téma podpory projektov: KULTÚRA Obdobie: OKT. - DEC. 2018  Prebieha prihlasovanie projektov Raiffeisen banka podporí: organizovanie spoločenských, kultúrnych aktivít, podujatí, na ktorých budú môcť vystúpiť hudobné a tanečné skupiny, kluby či telesá, ako aj ich hostia, prezentáciu hudobných a tanečných skupín, klubov či telies v komunite, materiálno-technické vybavenie, ktoré bude slúžiť na podporu hudobných a tanečných skupín, klubov či telies (hudobné nástroje, kulisy, kroje hudobných a tanečných amatérskych telies či skupín). Viac informácií  sa dozviete na stránke www.gestopremesto.sk

11.10.2018

Medzinárodné školenie „Kick-Start Your Career“

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Národná Agentúra pre program Erasmus+ pre mládež a šport  organizuje medzinárodné školenie „Kick-Start Your Career“, ktoré sa bude organizovať 9.-15. Decembra 2018 na Slovensku.

2.10.2018

Dobročinná zbierka

Mesto Rajec organizuje DOBROČINNÚ ZBIERKU,ktorá sa uskutoční od pondelka 15.10. do piatka 19.10.2018denne od 8.00 do 17.00 hod.v klubovni oddelenia kultúry Mestského úradu Rajec

Včelársky krúžok pre dospelých 2018/2019 26.9.2018

Včelársky krúžok pre dospelých 2018/2019

ZO SZV Vojtecha Križana pripravuje počas včelárskeho roku 2018/2019 – včelársky krúžok pre dospelých z radu záujemcov o včelárske vzdelanie.

Kalendár