clld / Leader

Výzvy

Výzvy PRV

27. február 2018 0 dokumentov
Výzvy PRV

Výzvy IROP

27. február 2018 0 dokumentov
Výzvy IROP

Archív ukončených výziev

27. február 2018 0 dokumentov
Archív ukončených výziev

Harmonogram výziev

27. február 2018 0 dokumentov
Harmonogram výziev
Program rozvoja vidieka Program rozvoja vidieka Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 Ministerstvo poľnohospodárstva Leader 2014-2020