clld / Leader

Mikula Miroslav

Miroslav Mikula

Fačkov 103

013 15 Fačkov

 

Program rozvoja vidieka Program rozvoja vidieka Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 Ministerstvo poľnohospodárstva Leader 2014-2020