clld / Leader

Marcin Erik

Erik Marcin

Kuneradská 476/19

013 13 Rajecké Teplice

 

Program rozvoja vidieka Program rozvoja vidieka Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 Ministerstvo poľnohospodárstva Leader 2014-2020