clld / Leader

Ján Ďuriga

Ján Ďuriga

Čičmany 112

013 15 Čičmany

 

Program rozvoja vidieka Program rozvoja vidieka Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 Ministerstvo poľnohospodárstva Leader 2014-2020