clld / Leader

Friwaldský chotár OZ

Friwaldský chotár 

Adresa
Rajecká Lesná 628   
013 15  Rajecká Lesná

IČO: 42390125
Program rozvoja vidieka Program rozvoja vidieka Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 Ministerstvo poľnohospodárstva Leader 2014-2020