clld / Leader

Balvan Ladislav

Ladislav Balvan

Kontaktné údaje:

Fačkov 80

013 16 Fačkov

 

 

 

 

Program rozvoja vidieka Program rozvoja vidieka Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 Ministerstvo poľnohospodárstva Leader 2014-2020