clld / Leader

Acordeon

ACORDEON

Kontaktné údaje:

Hlavná 276/156

013 14 Kamenná Poruba

IČO: 42066310

E-mail: acordeonoz@gmail.com

Program rozvoja vidieka Program rozvoja vidieka Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 Ministerstvo poľnohospodárstva Leader 2014-2020