Na potulkách
regiónom
čo vidieť?

Služby
Rajeckej doliny
čo vyskúšať?

Záujmové krúžky 30.9.2015

Záujmové krúžky

Občianske združenie Kultúra Rajecké Teplice s podporou Mesta Rajecké Teplice

Príprava stratégie MAS Rajecká dolina - dotazník 30.9.2015

Príprava stratégie MAS Rajecká dolina - dotazník

Miestna akčná skupina (MAS) Rajecká dolina sa uchádza o podporu z eurofondov, ktorá je nasmerovaná na rozvoj celého územia za účasti verejného, občianskeho ako i súkromného sektora. V súčastnom období pracujeme na príprave Stratégie, kde sa snažíme sformulovať priority a opatrenia, ktoré budú prispievť k podpore rozvoja celého regiónu. Aby boli tieto čo najadresnejšie, pomôže nám vyplnenie nasledovného dotazníka.

Celoslovenské stretnutie fujaristov Čičmany 25.9.2015

Celoslovenské stretnutie fujaristov Čičmany

Top podujatie patriace už tradične k jeseni v Rajeckej doline - Celoslovenské stretnutie fujaristov (Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!) - sa bude konať tento rok 25. - 27.09.2015 v Humne Ondreja Gregora v Čičmanoch. Vynikajúci program, neopakovateľná atmosféra festivalu, či samotná obec Čičmany stoja určite za to, aby ste sem zavítali.

RAJecké Radosti 15.9.2015

RAJecké Radosti

Cukráreň RAJecké Radosti

Hody v Čičmanoch 13.9.2015

Hody v Čičmanoch

Slávnostná hodová svätá omša v Čičmanoch o 11:00 hod.

Kalendár

ukazovatele Program rozvoja vidieka Program rozvoja vidieka Ministerstvo poľnohospodárstva